FANDOM


W ciągu wielu wieków swojej historii, pełnej przelanej krwi zarówno Kartagińczyków jak i ich wrogów - Kartagina doczekała się wielu bardziej i mniej zdolnych dowódców.

Strateg (stgr. στρατηγός strategos, l.mn. στρατηγοί strategoi) – w starożytnej Grecji wysoki rangą dowódca armii lub floty. W Kartaginie także upowszechniło się tytułowanie tak naczelnego dowódcy wojskowego na danym terenie ( więc byli strategowie Libii, Płd. Iberii itd.) z powodu dużej roli greckich najemników w kartagińskim wojsku w IVw.p.n.e. i II poł. III w.p.n.e., którzy zwali tak swojego dowódcę. Zdarzały się też czasem przypadki kiedy to grecki dowódca najemników dowodził całą armią (np.Ksantippos ),

Niektórzy stratedzy na przestrzeni wieków

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.