FANDOM


W ciągu wielu wieków swojej historii, pełnej przelanej krwi zarówno Kartagińczyków jak i ich wrogów - Kartagina doczekała się wielu bardziej i mniej zdolnych dowódców.

Strateg (stgr. στρατηγός strategos, l.mn. στρατηγοί strategoi) – w starożytnej Grecji wysoki rangą dowódca armii lub floty. W Kartaginie także upowszechniło się tytułowanie tak naczelnego dowódcy wojskowego na danym terenie ( więc byli strategowie Libii, Płd. Iberii itd.) z powodu dużej roli greckich najemników w kartagińskim wojsku w IVw.p.n.e. i II poł. III w.p.n.e., którzy zwali tak swojego dowódcę. Zdarzały się też czasem przypadki kiedy to grecki dowódca najemników dowodził całą armią (np.Ksantippos ),

Niektórzy stratedzy na przestrzeni wieków