FANDOM


Nasamończycy lud koczujący na terenach pomiędzy lagidzką Cyrenejką a miastami podporządkowanymi Kartaginie w Małej Syrcie.

Napady Nasamończyków po zakończeniu II wojny latyńskiej wywołały były sporem problemem dla namiestnika tych terenów - Gulussysa. Najśmielszą ich akcją było obleżenie Leptis Magny w 204 r.p.n.e., które jednak zostało odparte przez Gulliusysa. Ich napady stały się jedną z przyczyn I wojny Kartaginy z Egiptem Lagidów.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.