FANDOM


Milkirama Metalida - był setnikiem libijskiego oddziału piechoty. Milkiram brał udział w większości wojen Hannibalskich pokazując punkt widzenia prostego żołnierza w swoim dzienniku który kilka lat po zakończeniu służby opublikował. W swoim dzienniku skupia się na żołnierskim życiu, pokazując jednocześnie przesądy i zwyczaje tej grupy społeczenj

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.