FANDOM


Welcome to the Kartagina-inna historia WikiEdit

Witajcie ! owa wika ma być dla mnie pomocą przy pisaniu AAR-a Zemsta Dydony ( https://eufigames.com/forum/showthread.php?15698-Zemsta-Dydony )

( i mam nadzieje ich przyszłymi kontynuacją ) by odsyłać czytelników do odnośników w razie pojawienia się w AAR-ze nowych postaci itd jak i niejako pomóc w zapamiętaniu wszystkich zależności i zawiłości jakie powstały do tej pory

Describe your topicEdit

Write a description about your topic. Let your readers know what your topic is about and add some general information about it.

Latest activityEdit

Photos and videos are a great way to add visuals to your wiki. Find videos about your topic by exploring Wikia's Video Library.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.