FANDOM


Hazdrubal Barkas Iberyjski 245 -181 r.p.n.e.- Ród Barkasów, brat Hannibala Wielkiego. Od małego brał udział podobnie jak bracia w wyprawach wojskowych ojca w Iberii, a potem Hazdrubala "Pięknego". Po rozpoczęciu II wojny latyńskiej i wyprawie brata do Italii przejął władze jako głównowodzący Iberii, gdzie walczył z plemionami które wyczuwając ogromny konflikt zaczęły się buntować. Po zburzeniu Rzymu i rozpoczęciu wojny domowej z hannończykami, poparł swojego brata i posłał swoje oddziały do pomocy. Po wygranej wojnie już z ramienia brata został strategiem Iberii.

Zasłynnął w Iberii z okrutnego rozprawiania się z buntownikami, krzyżując całe szczepy buntowniczych ludów, czym Kartagińczykom przypominał ojca, który to w podobny sposób rozprawił się ojciec Hamilkar z buntownikami w wojnie z najemnikami.

Całe życie wierny zmarł na zawał serca na wieść o śmierci jego ukochanego wnuka - Chelbesa - który był jego bezpośrednim sukcesorem. Zmarł w 181r.p.n.e..

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.