FANDOM


Bodmelkart Barkas - ur. w 114 r.p.n.e. trzeci syn Bomilkara II, który po śmierci jego dwóch starszych braci - Adonnibala i Bomilkara -stał się następcą szalitbaala.

Wraz z wiekiem Bomilkara II i idącymi z tymi dziwactwami ( np. odrzucenie fenickich bogów przez niego i uznawanie jedynie tych Etruskich ) spowodowało przejście sporej kompetencji z rąk ojca, na Bodmelkarta. Już przed wybuchem II wojny Syryjskiej można mówić o jego rządach, z kolei po podpisaniu II pokoju Tyryjskiego już powszechnie wiadome, że to on był faktycznym władcą Kartaginy

Zasłynął z umiłowania do greckiej kultury, architektury i wynalazków. To za jego sprawą postawioną w Kartaginię pierwszy teatr, na którym wykładali swe sztuki grecy. Innymi przykładami jest rozpoczęcie budowy kartagińskiego odpowiednika Latarni na Paros, czy świątynia Astarte wzorowana na greckim Partenonie.

Próby odsunięcia go od władzy przez etruskich dworzan Bomilkara II skończyło się tzw.kryształową nocą, w wyniku której Etruskowie zostali zdziesiątkowany a Bomilkar II zginął w czasie walk wraz ze swoimi faworytami.

Rozpoczynając swoje rządy 26 stycznia 86r.p.n.e. przyjął tytuł szalitbaala a swemu 9letniemu synowi Bomilkarowi ( później w czasie swoich rządów Bomilkar III Macedońskim ) tytuł szalitmelkart , po narodzinach zaś Eshbaala w 83 r.p.n.e. także i jego

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.