FANDOM


Archimediom - instytucja naukowo-uczelniana powstała za rządów Hannibala Wielkiego, po tym jak Archimedes z Syrakuz został wygnany po drugiej wojnie latyńskiej przez nowego tyrana Syrakuz Filona. Hannibal, będąc pod wrażeniem urządzeń obleżniczych jakie tworzył Archimedes w czasie wojny zaprosił do siebie wielkiego greka i zaproponował mu stworzenie warunków do swobodnej pracy w roku 207 r.p.n.e.

Pierwszym rektorem powstałe instytucji wzorowanej na bibliotece aleksandryjskiej został aż do swojej śmierci Archmedes. Instytucja miała wiele zadań - gromadzenia dzieł literackich, tłumaczenie ich na fenicki, prowadzenie nauk przyrodniczych jak i dydaktyczny cel wychowania młodzieży arystokracją z szczyptą greckiego zamiłowania do nauki i filozofii.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.